Portugal

Golden Residency Permit

WHO ARE WE?

First Global Citizen (FGC) is specialized in migration investment with the co-operation of leading law firms, project developers and immigration experts from Canada, Australia and the European Union.

Portugal

Portugal

Cư trú Châu Âu- Quyền lợi vĩnh viễn- Cam kết lợi nhuận Đầu tư: 350,000EUR vào công ...

Cyprus

Cyprus

Cộng Hòa Síp (CH Síp) là một trong những điểm đến đầy tiềm năng mà các nhà đầu ...

Australia

Australia

Úc - Một trong những quốc gia có chế độ an sinh xã hội tốt nhất thế giới

Latest

WHO ARE WE?

WHO ARE WE?

First Global Citizen (FGC) is specialized in migration investment with the ...

Focus

Contact
Lầu 7, P. 701, Toà nhà CJ, 06 Lê Thánh Tôn, Q.1
(+84) 28 3822 0366
(+84) 909 337 657
info@fgvisa.vn
Registry