Portugal

Portugal
Cư trú Châu Âu- Quyền lợi vĩnh viễn- Cam kết lợi nhuận
Đầu tư: 350,000EUR vào công trình lịch sử tại Bồ Đào Nha
Thời gian xử lý hồ sơ : 3 tháng
Cam kết lợi nhuận: 4%/ năm
Contact
Lầu 7, P. 701, Toà nhà CJ, 06 Lê Thánh Tôn, Q.1
(+84) 28 3822 0366
(+84) 909 337 657
info@fgvisa.vn
Registry