Chương trình định cư Úc

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU - Visa Subclass 188C (Significant Investor Stream)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU - Visa Subclass 188C (Significant Investor Stream)

Chương trình đầu tư định cư diện Visa 188C được chính phủ Úc ban hành từ năm 2012. Đây là chương trình khuyến khích các công dân bên ngoài nước Úc, không ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Visa Subclass 188B (State Nominated Investor Stream)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU ...

Visa 188B là chương trình định cư Úc được xây dựng nhằm mục ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG - Visa Subclass 132A (Business Talent Visa)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG - ...

Visa 132 định cư Úc diện doanh nhân tài năng (Business Talent) là ...

Liên hệ
Lầu 7, P. 701, Toà nhà CJ, 06 Lê Thánh Tôn, Q.1
(+84) 28 3822 0366
(+84) 909 337 647
info@fgvisa.vn
Đăng ký tư vấn