Số liệu thống kê

: Chương trình Golden Visa

Theo số liệu công bố mới nhất của Sở di trú Bồ Đào Nha (SEF), kể từ tháng 10 năm 2012, Bồ Đào Nha đã phát hành 3,165 Thẻ cư trú cho các nhà đầu tư theo chương trình Golden Visa, trong đó 2,991 thẻ cho các nhà đầu tư mua tài sản bất động sản và 4,841 thẻ cho các thành viên gia đình phụ thuộc.

Tổng khoản tiền đầu tư vào Bồ Đào Nha vượt quá 1,9 tỷ Euro trong đó hơn 1,7 tỷ Euro đầu tư vào việc mua bất động sản; với hầu hết các nhà đầu tư đến từ Trung quốc, Brazil, Nga, Nam Phi, Lebanon đầu tư mua những căn nhà cao cấp và các căn nhà dùng để nghỉ mát.

Số liệu thống kê

Golden Residence Permit

Thời gian có thẻ cư trú Bồ Đào Nha/EU:
Thời gian có quyền công dân EU:
Hình thức đầu tư:
Mức đầu tư:
Bảo đảm trên khoản đầu tư:
Lợi tức (ROI):
3-6 tháng
72 tháng
Bất động sản
EUR 350,000
100%
4% đảm bảo trên hợp đồng