Ưu điểm của chương trình

: Chương trình Golden Visa

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh (3-6 tháng)

Hồ sơ tài chính đơn giản.

Không yêu cầu về trình độ học vấn, ngôn ngữ, hay kinh nghiệm quản lý

Sở hữu hộ chiếu Bồ Đào Nha quyền lực thứ 6/ 195 quốc gia, đồng thời trở thành Công dân EU sau 6 năm.

Cam kết lợi tức 4% hàng năm sau năm đầu tiên vận hành dự án. (xem mục chi phí )

Hoàn vốn 100% sau 6 năm.

Có kế hoạch rút vốn sớm tại bất kỳ thời điểm nào.

Bồ Đào Nha không áp dụng chế độ đánh thuế toàn cầu.

 

1.      Điều kiện tham gia

Nhà đầu tư trên 18 tuổi.

Mức đầu tư: 350,000EUR vào dự án bất động sản tài Bồ Đào Nha

Sở hữu hộ chiếu có hiệu lực và cư trú hợp pháp tại một quốc gia bất kỳ

Có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian cư trú tại Bồ Đào Nha

 

2.      Điều kiện Thường trú và Quốc tịch Bồ Đào Nha/EU:

Cư trú trong khoảng thời gian chính phủ quy định với:

+ Năm đầu tiên: 7 ngày

+ Năm thứ 2 và thứ 3: 14 ngày

+ Năm thứ 4 và thứ 5: 14 ngày

+ Sau năm thứ 5: nhà đầu tư nộp đơn chuyển diện thường trú

+Sau năm thứ 6: nộp đơn nhập tịch Bồ Đào Nha., trở thành công dân EU.

3.      Chi phí:

Vốn đầu tư: 350,000EUR

Lợi nhuận cam kết hàng năm: 4%

Lợi nhuận đầu tư (ROI) và hoàn thuế sau 5 năm: 83,000EUR