[VNExpress] -- Tham tán thương mại Bồ Đào Nha tham dự hội thảo FGV

: Góc báo chí

Báo VNExpress đưa tin: "Ông Pedro Aires de Abreu sẽ giải đáp mọi thắc mắc và chia sẻ thông tin về định cư, cách để lấy quốc tịch châu Âu đơn giản..."

VNExpress

*** Vui lòng xem thông chi tiết tại đây