Châu Âu sẽ đạt ¼ tổng sản lượng thế giới về năng lượng gió

Chuyên mục: Khám phá Châu Âu

Trong vòng năm năm, mức sản lượng năng lượng gió của châu Âu sẽ tăng mạnh lên đến 258 gigawatt – khoảng ¼ tổng sản lượng thế giới.

  • Những dự án năng lượng gió mới đạt sản lượng trung bình hằng năm là 17,4 gigawatt
  • Toàn châu Âu sẽ đạt đến 258 gigawatt năng lượng gió vào năm 2022

Những nhà phát triển dự án năng lượng gió của châu Âu sẽ xây dựng thêm máy phát có sản lượng trung bình là 17 gigawatt, tương đương với 17 lò phản ứng hạt nhân, và sẽ sản xuất hằng năm trong một nửa thập kỷ tới, theo nhóm vận động hành lang Wind Europe phát biểu trong báo cáo “Tầm nhìn đến năm 2022”. Xa hơn nửa thập kỷ sau, tiến độ phát triển đến năm 2030 có thể bị chậm lại do bất an về các chính sách năng lượng và sự thiếu cầu tiến của các chính phủ.

Tình hình suôn sẻ

Tổng sản lượng năng lượng gió hằng năm tại châu Âu 2017-2022

Các quốc gia châu Âu luôn dẫn đầu thế giới trong việc xây dựng và phát triển nhà máy năng lượng gió nhờ vào những chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư và trợ giá cho những buổi đấu thầu. Thành công đến từ việc cắt giảm giá thành cho việc sản xuất năng lượng tái tạo khiến cho nhiều nước ban phát hợp đồng miễn trợ giá tại các buổi đấu thầu.

Mặc dù một vài dự án miễn trợ giá đã được cấp phép, chúng vẫn chưa phải là tiêu chuẩn chung. Kể từ tháng Tư 2017, châu Âu đã có đến sáu đề xuất đấu thầu miễn trợ giá về xây dựng nhà máy ngoài khơi tại Hà Lan và Đức.

Pháp đã đề xuất nhà máy có sản lượng 118 megawatt tại cuộc đấu thầu dự án nhà máy ngoài khơi lần hai trong tuần trước, ít hơn ¼ những gì họ đã dự định. Đây sẽ là dấu hiệu của một vấn đề tiềm tàng mà các nhà đầu tư năng lượng gió phải đối mặt tại một đất nước vốn đã ảnh hưởng đáng kể vào nhiều dự án năng lượng xanh và khí hậu.                    

Cũng theo nhóm Wind Europe, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ đạt đến 62% tổng sản lượng năng lượng gió. Về phía Anh, họ đã đạt được 81% sản lượng năng lượng gió ngoài khơi châu Âu tron nửa đầu năm nay sau khi xây dựng thêm năm trang trại năng lượng gió mới.

0909 337 657