Định cư Úc diện bảo lãnh

Hiện nay, định cư Úc nói chung hay định cư tại Úc theo diện bảo lãnh đã trở nên dễ dàng hơn, chính phủ Úc ban hành chính sách cho phép định cư Úc và đoàn tụ với gia đình theo nhiều cách khác nhau. Chương trình định cư tại Úc theo diện bảo lãnh (đoàn tụ gia đình) được chia thành 4 nhóm chính:

 • Nhóm 1: Vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn
 • Nhóm 2: Cha mẹ
 • Nhóm 3: Con cái
 • Nhóm 4: Các dạng người thân khác.

Chi tiết các nhóm định cư Úc theo diện bảo lãnh

Nhóm 1 - Vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn bao gồm 2 loại visa dưới đây

1.1. Visa 300 – Người sắp kết hôn:

 • Visa này được sự bảo lãnh của người mang quốc tịch Úc, thường trú nhân Úc.Hoặc công dân New Zealand đang sinh sống tại Úc.
 • Người bảo lãnh phải chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng và chưa bảo lãnh cho ai khác hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện vợ/chồng trong 5 năm trở lại đây.

1.2. Visa 309 – Vợ/chồng bảo lãnh

 • Visa này cho phép đương đơn tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm. Sau 2 năm, khi mối quan hệ giữa đương đơn và người bảo lãnh vẫn còn tiếp diễn thì đương đơn được chuyển sang thường trú.
 • Trong thời gian ở Úc, đương đơn có thể làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

Điều kiện: Để xin visa này, đương đơn phải có kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh hoặc nếu vì lý do nào khác mà chưa thể kết hôn thì mối quan hệ phải trên 12 tháng (có ngoại lệ cho các trường hợp đã có con hoặc hôn nhân đồng tính).

Định cư Úc diện bảo lãnh

Nhóm 2 - Cha mẹ bao gồm các loại visa dưới đây

2.1. Visa 103 – Cha mẹ không đóng tiền

 • Visa này được phép định cư vĩnh viễn tại Úc.Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc, hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép, bảo lãnh người thân sang Úc.Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa: Được con cái (con ruột/con riêng/con nuôi) bảo lãnh.Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ. Hồ sơ phải đợi trong hệ thống xếp hàng khoảng 10 năm.

2.2. Visa 143 – Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú)

 • Visa này có thể sống và học tập tại Úc, nhận trợ cấp sức khỏe thông qua Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men, trợ cấp an ninh xã hội nhất định. Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo tiêu chí đủ điều kiện cư trú). Bảo trợ cho người muốn cư trú lâu dài (theo thời gian chờ)

2.3. Visa 173 – Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú)

 • Visa này được phép tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm, sau đó chuyển sang Visa 143 (thường trú).Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

Điều kiện để xin visa:

 • Được con cái (con ruột/con riêng/con nuôi) bảo lãnh.
 • Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ.

Tìm hiểu thêm định cư Úc diện đầu tư trọng yếu - Visa Subclass 188C

Nhóm 3 - Con cái bao gồm các loại visa dưới đây

3.1. Visa 101 – Con ruột / Con riêng

 • Visa này được phép thường trú vĩnh viễn tại Úc,làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc, hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.Bảo lãnh người thân sang Úc và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện: Là con ruột hoặc con riêng của người là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand.

Nếu là con riêng thì phải dưới 18 tuổi và người cha/mẹ con riêng bảo lãnh không còn quan hệ gì với mẹ/cha ruột nhưng có trách nhiệm phải chăm sóc về mặt pháp lý.

 • Đương đơn dưới 25 tuổi vào thời điểm nộp đơn.
 • Đương đơn còn độc thân.
 • Đương đơn còn sống phụ thuộc vào cha/mẹ.

3.2. Visa 102 – Con nuôi

 • Visa này được phép định cư vĩnh viễn tại Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc, hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. Bảo lãnh người thân sang Úc. Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện xin visa: Là con nuôi hoặc chuẩn bị được nhận làm con nuôi của người là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand.

 • Hồ sơ xin con nuôi phải được chấp thuận bởi Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang nơi người bảo lãnh đang sinh sống.
 • Đương đơn phải còn độc thân và dưới 18 tuổi kể cả tại thời điểm ra quyết định cấp visa

3.3. Visa 445 – Người con phụ thuộc

 • Visa được phép tạm trú ở Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc trong thời gian Visa của người Cha/mẹ vẫn còn hiệu lực.Hưởng các quyền lợi tương đương loại Visa của người Cha/mẹ.

Điều kiện xin visa:

 • Đương đơn là con ruột hoặc con kế của người mang Visa 309.
 • Đương đơn được bảo lãnh bởi người đã bảo lãnh cha/mẹ của mình.
 • Đương đơn còn sống phụ thuộc vào cha/mẹ.
 • Đương đơn còn độc thân.

Tìm hiểu thêm định cư Úc diện đầu tư trái phiếu Chính Phủ - Visa Subclass 188b

Nhóm 4 - Người thân khác bao gồm các loại visa dưới đây

4.1 Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc

 • Visa này được phép định cư và làm việc vĩnh viễn tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép. Bảo lãnh người thân sang Úc và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện xin visa:

 • Đương đơn nam phải trên 65 tuổi.
 • Đương đơn nữ phải trên 60 tuổi đến trên 65 tuổi, tùy thuộc vào ngày sinh.
 • Đương đơn đang sống độc thân.
 • Đương đơn được bảo lãnh bởi người thân ở Úc.
 • Đương đơn sống phụ thuộc vào người thân liên tục ít nhất 3 năm.
 • Con cái hoặc người sống lệ thuộc vào đương đơn phải còn độc thân nếu muốn đi theo

4.2 Visa 115 – Người thân duy nhất

 • Visa này được phép làm việc và học tập tại Úc.Nhận được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS). Tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi). Có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú). Bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Điều kiện cho đương đơn và người bảo lãnh:

 • Quý vị có anh, chị, em, cha, mẹ (hoặc những người tương đương có quan hệ con riêng) là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện và thường trú ở Úc.
 • Quý vị và người phối ngẫu của quý vị không có anh, chị, em, con cái không phụ thuộc, cha mẹ (hoặc những người tương đương có quan hệ con riêng) ngoại trừ những người ở Úc.
 • Người phối ngẫu hoặc họ hàng phụ thuộc khác có thể có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.
 • Nếu quý vị được cấp loại thị thực này, quý vị và họ hàng đủ điều kiện của quý vị có thể sinh sống với tư cách là cư dân Úc vĩnh viễn.

4.3. Visa 116 – Chăm sóc người thân

 • Visa này được phép định cư và làm việc vĩnh viễn tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép. Bảo lãnh người thân sang Úc và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

 • Đương đơn cần chăm sóc người thân có quan hệ huyết thống với mình, hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình của người thân đó.
 • Đương đơn được bảo lãnh bởi công dân Úc, thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand.
 • Người bệnh/già yếu có những nhu cầu chăm sóc về y tế thực sự trong liên tục ít nhất 2 năm, do những điều kiện về vật lý, tâm thần, hoặc giác quan gây ảnh hưởng đến khả năng người đó sinh sống hàng ngày.
 • Nhu cầu chăm sóc sức khỏe được xác nhận bởi Dịch vụ Sức khỏe Úc Đại Lợi.
 • Việc chăm sóc không thực hiện được bởi những người thân khác tại Úc, hoặc không nhận được từ các cơ sở đoàn thể chăm sóc người bệnh tại Úc.

4.4. Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi

Các điều kiện cơ bản:

 • Người được bảo lãnh phải dưới 18 tuổi và còn độc thân.
 • Thân nhân ở Úc có thể là anh/chị, ông/bà, chú bác/cô dì… của người được bảo lãnh
 • Người bảo lãnh ở Úc phải đủ 18 tuổi và công dân hay thường trú nhân Úc, hay là công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc. Trong trường hợp người bảo lãnh dưới 18 tuổi thì người vơ/chồng hay người cùng chung sống với người bảo lãnh có thể đứng ra bảo lãnh nếu hội đủ điều kiện.
 • Người thân ở Úc cần phải chứng minh có đủ quyền giám hộ hợp pháp đối với trẻ.

Ngoài ra, người được bảo lãnh cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác về sức khỏe và không phạm pháp phạm tội ở Việt Nam. Người thân ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”. Trên đây là toàn bộ các hình thức định cư Úc diện bảo lãnh hiện có, bạn có có thể tham khảo thêm những bài viết được FGV tổng hợp dưới đây.

Danh sách bài viết về định cư Úc diện bảo lãnh

Chính sách bảo lãnh cha mẹ sang định cư Úc hấp dẫn người trẻ mới nhất 2019
Được mệnh danh là quốc gia đáng sống nhất hiện nay, Úc đang là mảnh đất được nhiều người mon...
Làm cách nào để có thể định cư Úc theo diện bảo lãnh?
Xứ sở Kangaroo trong vài thập kỷ trở lại đây luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai c&o...

  0909 337 657