Videos

Giới thiệu về Nước Úc
06 Tháng 10
Nước Úc là một trong những nơi sinh sống tốt nhất trên thế giới với nền kinh tế đứng thứ 12 và chế độ an sinh xã hội tốt...
Giới thiệu về Châu Âu
06 Tháng 10
Bên cạnh Mỹ, Anh, Canada thì các nước trong khối Liên minh Châu Âu (27 quốc gia) và Úc là những vùng đất tuyệt vời mà rấ...
Sự kiện
Ngày 16/9/2017 tại KS New World TP.HCM, First Global Visa (FGV) đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt FGV với chủ đề “Trở...
Sự kiện
Ngày 14/9 tại KS Melia Hà Nội, FGV đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt FGV với chủ đề “Trở thành công dân toàn cầu, tại...
Đầu tư lấy thẻ Xanh định cư Mỹ qua chương trình EB-5 | USIS
Đầu tư lấy thẻ Xanh định cư Mỹ qua chương trình EB-5 | USIS...