Chương trình định cư Úc

Chương trình định cư diện đầu tư trọng yếu - Visa Subclass 188C (Significant Investor Stream)
Chương trình đầu tư định cư diện Visa 188C được chính phủ Úc ban hành từ năm 2012. Đây là chương trình khuyến khích các ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Visa Subclass 188B (State Nominated Investor Stream)
Visa 188B là chương trình định cư Úc được xây dựng nhằm mục đích thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Úc để th...
Chương trình định cư diện doanh nhân tài năng - Visa Subclass 132A (Business Talent Visa)
Visa 132 định cư Úc diện doanh nhân tài năng (Business Talent) là một thị thực thường trú cho những người kinh doanh, ng...