Bồ Đào Nha tăng mức lương tối thiểu nhằm giảm bất bình đẳng giới

Chuyên mục: Khám phá Châu Âu

Tổng thư ký liên đoàn công đoàn lớn nhất Bồ Đào Nha, đảng viên ủng hộ Tổng Liên đoàn lao động Bồ Đào Nha, cho biết tại thành phố phía bắc huyện Coimbra, việc tăng mức lương tối thiểu và xóa bỏ những chênh lệch về tiền lương còn thực sự quan trọng hơn cả việc đảm bảo tỷ lệ phụ nữ giữ chức vụ trong ban giám đốc.

Arménio Carlos cho biết chính phủ đã có thể giảm sự bất bình đẳng giữa nam và nữ nếu họ đồng ý với đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động Bồ Đào Nha về việc tăng mức lương tối thiểu lên 650 euro.

Ông trao đổi với Lusa tại hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Tuần Lễ Bình Đẳng được bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào thứ Sáu rằng sự bất bình đẳng giữa nam và nữ sẽ giảm 1,6% nếu mức lương tối thiểu được tăng lên 650 euro.

Ông chỉ ra rằng đã có 27% phụ nữ tại Bồ Đào Nha được hưởng mức lương tối thiểu so với 17% nam giới.

0909 337 657