Luật đầu tư Bồ Đào Nha

Chuyên mục: Khám phá Châu Âu

Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha cung cấp con đường đơn giản và ngắn nhất cho giới đầu tư nước ngoài có được quyền cư trú Châu Âu, đồng thời mở cánh cổng cho họ nhập quốc tịch Châu Âu cho bản thân nhà đầu tư, vợ/ chồng và con còn phụ thuộc dưới 18 tuổi (hoặc trên 18 tuổi nhưng vẫn sống phụ thuộc tài chính vào bố mẹ).

Đạo luật đầu tư 29/2012 về chương trình "Golden Residence Permit" (Quyền cư trú vàng) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 08/10/2012. Theo Đạo luật, thẻ cư trú được cấp cho công dân một nước thứ 3 với điều kiện người này có ý định sinh sống và kinh doanh, thông qua công ty hoặc tự kinh doanh trong lãnh thổ Bồ Đào Nha theo một trong các hình thức sau:

  • Đầu tư tài chính với giá trị bằng hoặc trên 1 triệu EUR.
  • Tạo ra, ít nhất 10 việc làm bản địa.
  • Mua tài sản với trị giá bằng hoặc trên 500,000EUR.

Luật  sửa đổi và bổ sung số 63/2015  đã  điều  chỉnh  các phương thức đầu tư như sau:

  • Đầu tư tài chính với giá trị bằng hoặc trên 350,000EUR cho các hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D).
  • Đầu tư tài chính với giá trị bằng hoặc trên 250,000EUR cho các hoạt động đầu tư hỗ trợ nghệ thuật, cải tạo hoặc nâng cấp các di sản quốc gia.
  • Đầu tư tài chính với giá trị bằng hoặc trên 500,000EUR mua cổ phần trong quỹ đầu tư mạo hiểm.
  • Mua tài sản bất động sản có giá trị 500,000EUR, hoặc các bất động sản có thời gian xây dựng trên 30 năm, hoặc đang tọa lạc tại các khu vực cải tiến đô thị với tổng giá trị đầu tư 350,000EUR.
  • Trong trường hợp các tài sản nằm tại khu vực cải tiến đô thị, khoản đầu tư có thể giảm đến 20% (280,000EUR) nếu đầu tư vào vùng thưa dân (thấp hơn 100  người/km2, hoặc tại nơi GDP đầu người dưới 75% GDP bình quân toàn quốc).

Luật định cư Bồ Đào Nha

CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA

Chương trình Golden Visa được ban hành bởi chính phủ Bồ Đào Nha, là chương trình lấy thẻ định cư Bồ Đào Nha nhanh nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài từ các khối quốc gia không phải thành viên EU.

Các  công  dân  nước  ngoài chỉ cần thực hiện đầu tư từ 350,000EUR trở lên vào các hạng  mục  được  chính  phủ quy định là đủ điều kiện có được Quyền cư trú tại Bồ Đào Nha và hưởng các quyền lợi về tự do di chuyển trong khối Schengen (26 quốc gia thành viên).

Với mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Golden Visa là chương trình linh hoạt và đơn giản nhất, với các điều kiện pháp lý rõ ràng và dễ hiểu. Bằng việc giảm thấp nhất số lượng ngày sinh sống tại Bồ Đào Nha, chương trình này là một trong những sản phẩm đầu tư định cư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trên thế giới.

CHI PHÍ & LỢI NHUẬN

Vốn đầu tư

Lợi nhuận cam kết hàng năm

Lợi nhuận đầu tư (ROI) và hoàn thuế sau 5 năm

350,000EUR++

4%*

86,250EUR*

*Lợi nhuận theo mức đầu tư 350,000EUR và có thể thay đổi tùy vào từng công trình cụ thể.

0909 337 657