Phần lớn người Bồ Đào Nha theo đạo Công Giáo La Mã với số ít người phi tôn giáo và tôn giáo thiểu số.

 Một cuộc diễu hành Công Giáo ở Prozelo, Hy Lạp.

Bồ Đào Nha không có quốc đạo hay tôn giáo chính thức, nhưng tôn giáo chủ yếu ở nơi đây là Công Giáo.

Tuy Giáo hội và Nhà nước là hai tổ chức tách rời và    Hiến pháp năm 1976 càng củng cố thêm điều luật này, các học thuyết của Công Giáo La Mã vẫn có ảnh hưởng sâu đậm với văn hóa xã hội của người Bồ Đào Nha. Giáo hội đóng vai trò quan trọng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe. Giáo hội Công Giáo nhận được nhiều đặc quyền từ Nhà nước dù tách biệt một cách chính thức. Theo số liệu thống kê nhân khẩu học, các hoạt động tín ngưỡng hoặc các hoặc động có liên quan đến tôn giáo tăng theo độ tuổi. Thế hệ  càng trẻ tuổi hơn thì càng ít tham gia vào các hoạt động tôn giáo hơn so với thế hệ cũ.

Tín ngưỡng tôn giáo ở Bồ Đào Nha

Công Giáo La Mã

81% người Bồ Đào Nha xem minh là tín đồ Công Giáo La Mã, trong đó hơn 18% thường xuyên đi lễ và  rửatội. Vai trò to lớn của Công Giáo đối với đời sống của người Bồ Đào Nha có thể thấy rõ qua các tổ chức hiện diện trong các ngôi làng trên khắp cả nước. LễThánh (Saints’ Day) và các ngày lễ khác trong Công giáo rất được hoan nghênh, nhất là ở các vùng thôn dã. Giáo hội Công Giáo tại Bồ Đào Nha là một phần trong các Giáo hội Công Giáo dưới sự dẫn dắt của Giáo Hoàng trên khắp thế giới. Giáo hội Công Giáo du nhập vào Bồ Đào Nha bởi Đế Quốc La Mã trong thiên niên kỷ đầu tiên sau Công Nguyên. Sự thành lập của Đế Quốc Bồ Đào Nha trong thế kỷ 15 dẫn đến sự truyền bá rộng rãi Công Giáo tại Bồ Đào Nha và các thuộc địa của nó ở Châu Phi và Nam Mỹ. Tổng Giám Mục là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Bồ Đào Nha và còn được gọi là Tộc Trưởng của Lisbon. Bồ Đào Nha là nơi tọa lạc của một trong những thánh địa Công Giáo và những cuộc Hành Hương Marian. Hai vị ĐứcGiáo Hoàng được sinh ra tại Bồ Đào Nha, đó là hai vị Damasus I và John XXI.

Chủ nghĩa vô thần và thuyết bất khả thi

Khoảng 7% dân số Bồ Đào Nha thuộc chủ nghĩa vô thần hoặc phi tôn giáo. Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, hơn 615.000 người cho rằng họ không có tôn giáo hoặc không xác nhận mình thuộc tôn giáo nào trong nước. Phần lớn số người phi  tôn giáo đến từ các khu vực thành thị ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên phần lớn trong số đó thừa nhận mình được sinh ra trong những gia đình có theo đạo  và hầu hết là các gia đình Công Giáo La Mã. Phần lớn những người phi tôn giáo là những người trẻ tuổi. Lý do lớn nhất cho việc  có nhiều người vô thần ở đất nước là vì có quá nhiều nhóm tôn giáo và không thể lựa chọn một trong số các tôn giáo đó.

Đạo Tin Lành

Đạo Tin Lành là một tôn giáo thiểu số tại Bồ Đào Nha vì có rất ít người không thuộc Công Giáo La Mã ở đất nước này. Chỉ 5% số dân Bồ Đào Nha theo Đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành được đưa vào Bồ Đào Nha vào thế kỷ 19 bởi người Anh. Đa số tín đồ Đạo Tin Lành thuộc Giáo Hội Anh Giáo và những giáo hội khác chẳng hạn như  Methodists, Presbyterians và Baptists. Chế độ quân chủ lập hiến năm 1834 đã dấn đến sự thành lập Nhà Thờ Anh Giáo tại Lisbon và kéo theo một loạt sự kiện truyền bá Anh Giáo khác. Đến những năm 1990, số lượng tín đồ Đạo Tin Lành ở Bồ Đào Nha đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, những hạn chế  và ngăn cấm chống lại việc tự do hoạt động tôn giáo, đặc biệt là các hoạt đồng truyền bá, đã làm chậm sự lan truyền Đạo Tin Lành tại Bồ Đào Nha.

Các tôn giáo khác

Cộng đồng Hồi giáo tại Bồ Đào Nha bao gồm số ít người nhập cư Châu Phi. Phần lớn là Hồi giáo Sunni. Cộng đồng người Do Thái ở Bồ Đào Nha có số lượng dưới 5.000 người và tập trung tại Lisbon. Tôn giáo Baha’i có số lượng ít hơn 2.000 người và chủ yếu là người nước ngoài.

Các tín ngưỡng ở Bồ Đào Nha

Thứ hạng

Hệ thống tín ngưỡng

Số lượng tôn giáo ở Bồ Đào Nha

1

Công Giáo La Mã

81%

2

Chủ nghĩa vô thần và thuyết bất khả thi

7%

3

Đạo Tin Lành

3%

 

Đạo hồi, Tôn giáo Baha’I, Đạo Do Thái, Tôn giáo phương Đông hoặc các tín ngưỡng, tôn giáo khác

9%

 

Continue Reading
Share: