Chương trình Golden Visa

Chương trình Đầu tư Bất động sản - An cư tại Châu Âu
Châu Âu – nơi luôn được đánh giá là châu lục hòa bình và phát triển bậc nhất thế giới và là sự lựa chọn lý tưởng dành ch...
Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha
Chương trình Golden Visa được ban hành bởi chính phủ Bồ Đào Nha, là chương trình lấy thẻ định cư Bồ Đào Nha nhanh nhất c...
Ưu điểm của chương trình
Thời gian xử lý hồ sơ nhanh (3-6 tháng). Hồ sơ tài chính đơn giản. Không yêu cầu về trình độ học vấn, ngôn ngữ, hay kinh...
Tiến trình hồ sơ chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha
Nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được tiến trình hồ sơ khi làm chương trình định cư Golden Visa...
Số liệu thống kê
Theo số liệu công bố mới nhất của Sở di trú Bồ Đào Nha (SEF), kể từ tháng 10 năm 2012, Bồ Đào Nha đã phát hành 3,165 Thẻ...