Hệ thống giáo dục ở Bồ Đào Nha

Chuyên mục: Khám phá Châu Âu

Nếu bạn đang sinh sống hay mới định cư tại Bồ Đào Nha cùng với gia đình và các con của mình, đây là hướng dẫn về hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha dành cho bạn.

Các Sở giáo dục ở Bồ Đào Nha

Bộ Giáo dục (giáo dục tiểu học và trung học) và Bộ Khoa học Công nghệ và Giáo dục Đại học (giáo dục CĐ-ĐH) cùng chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha và Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội có chức năng hỗ trợ cung cấp giáo dục mầm non.

Ở Bồ Đào Nha, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, bạn có thể lựa chọn một trong hai loại hình: trường công lập (thường là miễn phí) hoặc là trường tư thục.

Nếu bạn chọn một trường tư thục, bạn phải xác nhận xem trường đó đã được chứng nhận hay chưa bởi Bộ giáo dục (giáo dục tiểu học và trung học), Bộ Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Đại học hay Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội/Viện An sinh Xã hội (đối với giáo dục mầm non).

Giáo dục mầm non ở Bồ Đào Nha

Được xác định là giai đoạn đầu của giáo dục cơ bản trong quá trình học tập suốt đời.  Giáo dục mầm non cho trẻ em từ ba đến năm tuổi là không bắt buộc. Giáo dục mầm non được cung cấp bởi các trường mẫu giáo, được điều hành bởi nhiều tổ chức của Nhà nước, các tổ chức từ thiện, các trường tư thục và các hợp tác xã, các hiệp hội và các tổ chức khác.

Giáo dục bắt buộc: Giáo dục Cơ bản

Giáo dục cơ bản (ensino básico)là bắt buộc và miễn phí cho tất cả mọi người, dành cho trẻ em từ sáu đến mười lăm tuổi. Học sinh hoàn thành cấp học này được nhận giấy chứng nhận giáo dục cơ bản.

Cấp học này kéo dài trong chín năm và bao gồm ba chu kỳ

  • Chu kỳ đầu tiên kéo dài trong bốn năm và được giảng dạy bởi một giáo viên (các lĩnh vực chuyên biệt có thể được hỗ trợ bởi những người giáo viên khác). Chu kỳ này nhấn mạnh vào sự phát triển tích hợp của các môn học và các hoạt động và việc giảng dạy một môn ngoại ngữ có thể bắt đầu;

  • Chu kỳ thứ hai, kéo dài trong hai năm, bao gồm các lĩnh vực giáo dục cơ bản liên ngành;

  • Chu kỳ thứ ba kéo dài trong ba năm và được cấu trúc như là một tập hợp các nguyên tắc hoặc các nhóm nguyên tắc, kết hợp nhiều yếu tố của đào tạo nghề. Các lớp được giảng dạy bởi duy nhất một giáo viên cho mỗi môn học hoặc lĩnh vực giáo dục đa ngành.

Giáo dục cơ bản nhằm mục đích cung cấp một khoá đào tạo đại cương chung

  • cho phép học sinh phát triển các sở thích, năng khiếu, kỹ năng và phát triển cá nhân, phù hợp với các giá trị của sự đoàn kết xã hội;

  • cho phép học sinh tiếp thu và nắm vững kiến ​​thức cơ bản, kỹ năng, thái độ và các giá trị, tạo thành nền tảng cho các môn học đại cương hoặc đào tạo nghề cao hơn;

  • khuyến khích sự phát triển của các giá trị, thái độ và thực tiễn giúp học sinh thấm nhuần trách nhiệm dân sự và sẵn sàng tham gia vào nền dân chủ.

Giáo dục sau bắt buộc: Giáo dục Trung học (Phổ thông)

Giáo dục trung học là một chu kỳ của các ngành học cụ thể và bao gồm các khóa học khác nhau chủ yếu nhằm chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên cấp độ cao đẳng, đại học hoặc tham gia vào thị trường lao động. Chương trình giáo dục trung học kéo dài ba năm, tương ứng với năm học thứ 10, 11 và 12.

Các lựa chọn được cung cấp bởi hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha sau năm học thứ 9 được đa dạng hóa cả trong tiêu chuẩn giáo dục và trong các hình thức giáo dục khác. Giáo dục trung học có thể thực hiện dưới hình thức các lớp học khoa học - nhân văn, nghệ thuật chuyên môn, công nghệ hoặc đào tạo dạy nghề, và được cung cấp bởi các trường trung học và dạy nghề.

Giáo dục trung học tiêu chuẩn bao gồm:

  • Các khóa học tổng quát - chủ yếu dành cho những người muốn hoàn thành đào tạo ở mức trung học và tiếp tục học lên chương trình giáo dục CĐ-ĐH;

  • Các khóa học về công nghệ - chủ yếu dành cho những người muốn hoàn tất chương trình đào tạo nghề trung cấp để tham gia vào thị trường lao động.

Các lớp dạy nghề năm thứ 10 là một con đường học vấn và đào tạo thay thế cho trình độ trung học phổ thông dành cho thanh thiếu niên từ 15 tuổi đã hoàn thành giáo dục bắt buộc và có ý định tiếp tục lấy bằng nghề ngay sau đó. Những khóa học này kéo dài trong một năm, sau đó học sinh sẽ được chứng chỉ nghề cấp II và tương đương với năm học thứ 10.

Hệ thống giáo dục ở Bồ Đào Nha

Tìm một trường học tại Bồ Đào Nha

Để tìm trường học phù hợp nhất, hãy liên hệ với một trong các trường trong khu vực nơi bạn sinh sống hoặc Direcção Regional De Educação (Cơ quan Giáo dục Vùng).

Ngày đăng ký cuối cùng là bình thường ngày 15 tháng 7 (hãy xác nhận với trường mà bạn đã chọn, vì ngày tháng có thể thay đổi).

Không có ngày cuối cùng ghi danh đối với học sinh đến từ một trường nước ngoài trong năm học. Bạn nên liên hệ với các phòng ban quản lý của trường để biết thêm thông tin.

Bất kỳ học sinh nào đăng ký trong hệ thống trường học nhà nước giữa lớp mầm non đến lớp 9 mà tiếng mẹ đẻ không phải là Bồ Đào Nha sẽ được hỗ trợ ngôn ngữ riêng ngoài lớp học bình thường, nếu cần.

Giáo dục nghệ thuật chuyên môn

Các lớp học giáo dục nghệ thuật chuyên môn được cung cấp trong hệ thống giáo dục trung học và nhằm cung cấp đào tạo nghệ thuật cho những ai muốn tiếp tục học tập và chuẩn bị cho nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật thị giác, khiêu vũ và âm nhạc, và khuyến khích các hoạt động nghệ thuật cá nhân và nhóm.

Các trường quốc tế ở Bồ Đào Nha

Bạn có thể tìm thấy các trường quốc tế giao tiếp bằng tiếng Anh ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong giáo dục tiểu học và trung học. Các trường này chủ yếu tọa lạc trong khu vực Greater Lisbon và Algarve.

0909 337 657