Làm việc tại Bồ Đào Nha: Thị thực và Giấy phép lao động

Chuyên mục: Khám phá Châu Âu

Làm thế nào bạn có thể làm việc hợp pháp ở Bồ Đào Nha? Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thức để xin được thị thực (visa) làm việc hoặc giấy phép lao động tại Bồ Đào Nha, và loại giấy phép cư trú phù hợp được cấp dựa trên công việc của bạn ở Bồ Đào Nha.

Nếu bạn đang định chuyển đến làm việc ở Bồ Đào Nha, bạn sẽ cần phải kiểm tra xem bạn có cần thị thực lao động hoặc giấy phép của Bồ Đào Nha trước khi sắp xếp mọi thứ ở đó hay không. Mọi trường hợp đều khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch của bạn và tính chất công việc của bạn ở Bồ Đào Nha. Vì giấy phép làm việc của Bồ Đào Nha có liên quan chặt chẽ với tình trạng cư trú của bạn, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không thể nộp đơn xin giấy phép lao động cho đến khi công việc của bạn ở Bồ Đào Nha được đảm bảo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn và giải thích ai sẽ là đối tượng cần có thị thực lao động hoặc giấy phép lao động ở Bồ Đào Nha, làm thế nào để xin thị thực hoặc giấy phép lao động của Bồ Đào Nha và điều kiện đối với người lao động, người di cư có trình độ cao, sinh viên, lao động tự do ở Bồ Đào Nha và những đối tượng thuộc các chương trình đào tạo quốc tế và thực tập .

Ai sẽ là đối tượng cần có thị thực hoặc giấy phép lao động của Bồ Đào Nha?

Công dân từ EU/EEA/Thụy Sỹ không yêu cầu phải có bất kỳ thị thực lao động Bồ Đào Nha nào để sống hoặc làm việc ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những người đến làm việc ở Bồ Đào Nha trong thời gian dài hơn sáu tháng cần phải có Giấy chứng nhận cư trú (Certificado de Registo).

Hầu hết các công dân nước ngoài không phải là công dân EU sẽ cần có giấy phép lao động Bồ Đào Nha trước khi họ làm việc ở đây. Trong đa số các trường hợp, giấy phép lao động của Bồ Đào Nha chỉ được cấp cho người không phải là công dân EU nếu người đó đảm bảo có công việc tại Bồ Đào Nha hoặc nếu cá nhân đó kết hôn với một công dân Bồ Đào Nha. Nếu được chấp thuận, họ có thể tiếp tục quá trình xin thị thực lao động hoặc giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, việc làm ở Bồ Đào Nha dành cho các công dân không thuộc EU đã bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao của Bồ Đào Nha trong những năm gần đây. Bồ Đào Nha hiện đang áp dụng các hạn ngạch để hạn chế số lượng việc làm cho công dân các nước thứ ba để cải thiện cơ hội việc làm cho người dân EU. Hầu hết các việc làm cần phải được thông báo cho công dân Bồ Đào Nha và công dân các nước EU/EFTA trong 30 ngày trước khi Viện đào tạo nghề và dạy nghề ở Bồ Đào Nha (IEFP) phân loại đó là những việc làm mà những lao động không phải là công dân EU có thể tự do ứng tuyển.

Sau năm năm cư trú ở Bồ Đào Nha, bạn có thể xin thường trú ở Bồ Đào Nha, và sau sáu năm sẽ được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ không cần giấy phép lao động và được ứng tuyển tự do trên thị trường việc làm tại đây.

Giấy phép lao động ở Bồ Đào Nha dành cho đối tượng không phải là công dân EU

Đầu tiên, các công dân không thuộc EU sẽ cần phải được tuyển dụng trước bởi một nhà tuyển dụng nào đó; bạn có thể tìm kiếm thông qua danh sách việc làm của chúng tôi ở Bồ Đào Nha hoặc đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách tìm việc làm ở Bồ Đào Nha. Một khi bạn đã tìm được việc làm, chủ lao động của bạn sẽ nộp đơn xin giấy phép lao động Bồ Đào Nha (Autorização de Trabalho) cho Cơ quan Lao động Bồ Đào Nha nếu công việc kéo dài hơn ba tháng.

Một khi hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động được chấp thuận, đối tượng không phải là công dân EU cần phải nộp đơn xin:

 • Thị thực lao động Bồ Đào Nha, nếu quốc gia của bạn yêu cầu thị thực nhập cảnh vào Bồ Đào Nha hoặc thời gian làm việc là dưới sáu tháng.
 • Giấy phép cư trú, nếu dự định làm việc ở Bồ Đào Nha lâu dài. Loại giấy phép cư trú mà bạn cần sẽ phụ thuộc vào việc làm của bạn.

Làm việc tại Bồ Đào Nha Thị thực và Giấy phép lao động

Thị thực lao động Bồ Đào Nha

Thị thực lao động Bồ Đào Nha tùy thuộc vào quốc tịch của bạn và thời gian làm việc của bạn. Những loại thị thực lao động Bồ Đào Nha sau đây dành cho những ai không phải là công dân EU.

Thị thực lao động Bồ Đao Nha ngắn hạn

Thị thực lao động này được yêu cầu đối với các hợp đồng tạm thời ngắn hạn kéo dài dưới sáu tháng. Loại thị thực này có sẵn cho nhân viên và người lao động tự kinh doanh là đối tượng trong phạm vi đánh giá của cơ quan lao động (IEFP). Thị thực tạm trú có thể được gia hạn đến một năm nếu bạn tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy học tập hoặc các hoạt động chuyên môn có trình độ cao hoặc các hoạt động đào tạo và dịch vụ do các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới cung cấp.

Nếu bạn dự định đến Bồ Đào Nha trong một thời gian ngắn để kinh doanh, bạn nên nộp đơn xin thị thực kinh doanh hơn là thị thực lao động.

Thị thực lao động Bồ Đao Nha dài hạn

Thị thực lao động Bồ Đào Nha được yêu cầu bởi những người không phải là công dân EU, những người có ý định làm việc ở Bồ Đào Nha dài hơn sáu tháng. Khi Bồ Đào Nha nằm trong Khu vực Schengen, thị thực lao động dưới hình thức Thị thực Schengen dài hạn (loại D) cho phép chủ sở hữu thông hành qua 26 quốc gia vùng Schengen. Thông tin khác về khu vực Schengen hiện có trong hướng dẫn của chúng tôi về Thị thực và giấy phép của Bồ Đào Nha.

Do các hiệp định song phương, công dân Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Israel có thể nộp đơn xin thị thực này khi ở Bồ Đào Nha trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Tất cả các công dân nước ngoài khác của Liên minh châu Âu sẽ phải nộp đơn trước khi chuyển tới Bồ Đào Nha.

Khi thị thực đã được đảm bảo, bạn cần bắt đầu quá trình xin giấy phép cư trú của Bồ Đào Nha khi đã ở trong quốc gia này.

Giấy phép cư trú để làm việc tại Bồ Đào Nha

Giấy phép cư trú mà bạn có thể đăng ký sẽ tùy thuộc vào tình trạng việc làm của bạn.

Nhân viên

Đây là giấy phép cư trú tiêu chuẩn cho hầu hết các nhân viên làm việc ở Bồ Đào Nha. Giấy phép có giá trị trong một năm và có thể được gia hạn đến năm năm, sau đó chủ sở hữu giấy phép có thể nộp đơn xin thường trú tại Bồ Đào Nha. Bạn sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện để được chấp thuận đơn yêu cầu đó.

Giấy phép dành cho di dân và các nhà nghiên cứu trình độ cao

Đây là giấy phép cư trú cho các nhà nghiên cứu khoa học, giáo viên và người lao động trong các hoạt động chuyên môn có trình độ cao. Giấy phép có giá trị trong một năm và có thể được gia hạn đến năm năm, sau đó người được cấp giấy phép có thể nộp đơn xin thường trú tại Bồ Đào Nha.

Thẻ xanh EU

Chương trình Thẻ Xanh được xem như là thị thực làm việc tại Bồ Đào Nha và quyền cư trú cho các công nhân có trình độ cao từ các quốc gia không thuộc EU. Bạn có thể nộp đơn xin Thẻ xanh của EU nếu bạn có bằng cấp cao (ví dụ: bằng đại học), là nhân viên hưởng lương có hợp đồng lao động hoặc có thư mời làm việc ràng buộc ở một nước EU trong ít nhất một năm và có mức lương hàng năm ít nhất gấp 1,5 lần mức trung bình tại quốc gia này.

Thẻ xanh của EU có giá trị từ 1 đến 4 năm và cho phép người nước ngoài không phải là công dân EU làm việc tại 24 trong 27 quốc gia thành viên EU (trừ Đan Mạch, Ireland và Anh). Người giữ thẻ xanh đã sống ở Bồ Đào Nha trong 18 tháng có thể chọn xin giấy phép cư trú dành cho di dân và các nhà nghiên cứu có trình độ cao. Thông tin thêm về Thẻ xanh EU có tại đây.

Thị thực vàng Golden visa dành cho các nhà đầu tư kinh doanh

Đây là chương trình thị thực Bồ Đào Nha đặc biệt được thiết kế để thu hút đầu tư nước ngoài vào Bồ Đào Nha. Chương trình thị thực vàng của Bồ Đào Nha giúp tăng tốc quá trình cấp giấy phép cư trú tại Bồ Đào Nha cho các nhà đầu tư từ các nước không phải là nước Châu Âu dựa trên bất động sản hoặc các khoản vốn đầu tư để bắt đầu kinh doanh ở Bồ Đào Nha.

Đọc thêm thông tin về Thị thực vàng (Golden visa) của Bồ Đào Nha.

Lao động tự kinh doanh tạo Bồ Đào Nha

Các cư dân không thuộc các nước EU/EFTA muốn thành lập một doanh nghiệp nhỏ hoặc theo đuổi công việc tự do ở Bồ Đào Nha đều phải trải qua quá trình tương tự để có được thị thực cư trú Bồ Đào Nha dưới tư cách nhân viên. Tuy nhiên, giấy phép cư trú mà bạn sẽ được cấp là dành riêng cho người lao động tự kinh doanh, cần có thêm giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn cũng như đăng ký kinh doanh hoặc tự kinh doanh với cơ quan thuế.

Người lao động tự kinh doanh có thể làm việc cho một nhà tuyển dụng bên thứ ba, tuy nhiên, trước tiên họ sẽ cần phải có giấy phép cư trú dành cho nhân viên.

Nếu bạn quan tâm đến việc khởi nghiệp kinh doanh ở Bồ Đào Nha, có một dự án được gọi là Bồ Đào Nha Ventures (www.portugalventures.pt) giúp bạn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp mới thành lập cũng như cung cấp các ý tưởng kinh doanh cho bạn.

Đào tạo và làm việc tình nguyện tại Bồ Đào Nha

Các công dân nước thứ ba đang thực hiện các chương trình đào tạo không hưởng lương hoặc làm tình nguyện viên có thể xin giấy phép cư trú đặc biệt của Bồ Đào Nha.

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên được phép làm việc tại Bồ Đào Nha theo một hợp đồng lao động, và phải làm đơn xin thay đổi giấy phép cư trú được cấp bởi SEF.

Giấy phép cư trú cho tình nguyện viên có giá trị trong một năm, trừ trường hợp chương trình tình nguyện kéo dài hơn một năm và không thể thay mới. Việc làm không hưởng lương có thể được đảm bảo trong giấy phép này.

Sinh viên đang làm việc tại Bồ Đào Nha

Người nước ngoài không phải là công dân EU thường phải có giấy phép sinh viên Bồ Đào Nha và được phép làm việc ở Bồ Đào Nha nếu được SEF cho phép. Họ cũng có quyền thực hiện công việc nghiên cứu ở Bồ Đào Nha, giảng dạy hoặc các hoạt động chuyên môn có trình độ cao nếu họ đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Sinh viên đang làm việc tại Bồ Đào Nha

Xin giấy phép lao động Bồ Đào Nha

Các công dân EU/EFTA chỉ cần nộp đơn xin Giấy chứng nhận cư trú từ Sở Di trú và Biên giới Bồ Đào Nha (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) nếu họ làm việc ở Bồ Đào Nha trong thời gian dài hơn ba tháng.

Các công dân nước thứ ba cần phải nộp đơn xin thị thực làm việc ở Bồ Đào Nha tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán ở nước sở tại, khi họ đã nhận được xác nhận đơn xin giấy phép lao động Bồ Đao Nha của chủ sử dụng lao động của họ đã được phê duyệt. Danh sách các đại sứ quán Bồ Đào Nha trên khắp thế giới có thể được tìm thấy tại đây.

Cùng với mẫu đơn xin cấp thị thực Bồ Đào Nha, bạn cần phải cung cấp những thông tin sau:

 • Ảnh hộ chiếu
 • Hộ chiếu và bản sao thị thực trước đây của bạn
 • Chi tiết đặt chổ máy bay (không phải lúc nào cũng yêu cầu)
 • Hợp đồng bảo hiểm y tế bao gồm chi phí lên đến 30.000 EUR
 • Bằng chứng về chỗ ở
 • Hợp đồng lao động giữa bạn và chủ sử dụng lao động của bạn

Thị thực lao động Bồ Đào Nha sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn sẽ làm việc ở Bồ Đào Nha hoặc đủ dài để nộp đơn xin thị thực cư trú ở Bồ Đào Nha. Tổng thời gian xử lý các mẫu đơn có thể từ ​​hai tuần đến hai - ba tháng.

Khi bạn đến Bồ Đào Nha, bạn cũng cần đăng ký bảo hiểm xã hội và mã số thuế ở Bồ Đào Nha. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua Văn phòng An sinh Xã hội Bồ Đào Nha. Giấy chứng nhận đăng ký này thường được yêu cầu khi xin giấy phép cư trú của Bồ Đào Nha.

Các điều kiện về chuyên môn đối với công việc trình độ cao ở Bồ Đào Nha

Các công dân nước thứ ba theo đuổi hoặc muốn theo đuổi các việc làm trình độ cao ở Bồ Đào Nha có thể liên hệ với Trung tâm Thông tin Chứng nhận Bằng cấp Quốc gia Bồ Đào Nha (NARIC) để biết thông tin về việc tiếp nhận bằng cấp và chứng chỉ nước ngoài được công nhận và chấp nhận ở Bồ Đào Nha.

Địa chỉ liên hệ và liên kết hữu ích

 • Sở di trú và Biên giới Bồ Đào Nha (SEF): cấp thị thực và giấy phép cư trú
 • Thông tin về Thẻ xanh của EU
 • Văn phòng nhập cư Bồ Đào Nha tại địa phương (SEF) của bạn.
 • Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Bồ Đào Nha ở nước bạn.
 • Mẫu đơn xin thị thực Schengen
 • Mẫu đơn xin giấy phép (Bồ Đào Nha)
 • Tổng Thư ký của Bộ Giáo dục và Khoa học: người sử dụng lao động cần liên hệ để xin giấy phép lao động đầu tiên cho người lao động.

0909 337 657