Sản lượng điện hằng năm của Bulgaria tăng thêm 6,23%

Chuyên mục: Thông tin hữu ích về Bulgaria

SOFIA (Bulgaria), ngày 7-5 (SeeNews) – Sản lượng điện năng của Bulgaria hằng năm tăng thêm 6,23%, đạt đến công suất 16.856 GW/giờ trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 5-5 năm 2019, dựa theo dữ liệu từ Trung tâm Vận hành Hệ thống Điện (ESO) của nước này.

Trung tâm Vận hành Hệ thống Điện (ESO)
Trung tâm Vận hành Hệ thống Điện (ESO) của Bulgaria

Mức tiêu thụ điện nội địa tăng thêm 1.98% lên mức 14,534 GWh trong kỳ tính, theo dữ liệu từ bảng tin hàng tuần của ESO. Lượng điện xuất khẩu tăng thêm 43,77%, đạt đến công suất 2.322 GW/giờ. Trong hệ thống truyền dẫn, mức điện năng từ năng lượng tái tạo tăng thêm 2,14% trong năm, đạt công suất GW/giờ, trong khi đó lượng điện từ năng lượng tái tạo trong hệ thống phân phối điện tăng thêm 16,38% hằng năm, đạt công suất 646 GW/giờ.